Видеоуроки по продукции Solopharm

Бераксол-СОЛОфарм
Виаскон
Ингасалин ® 3%
Окусалин
Дорзиал плюс
Дорзиал
Риностейн®
Офтрикс
Эксинта
Риминк
Ингасалин ® Форте
Зилекса Септ
Таприт
Лакарт
Триэксин
Трекрезан®
Олифрин

Сайт предназначен для фармацевтов и провизоров